სენსორული ბარათების  წამკითხველი კოდირებული დაშვებით NT-T12 IP65
მეხსიერება: 8000 მომხმარებელი
დაცულობის რეიტინგი: IP65
კორპუსი: მეტალი
 
 

  -имени-2.jpg

 

მაგნიტური ბარათების წამკითხველი NT-T15
მეხსიერება: 8000 მომხმარებელი
დაცულობის რეიტინგი: IP65
კორპუსი: მეტალი
 

 

 -имени-2.jpg

 

სენსორული ბარათების  წამკითხველი კოდირებული დაშვებით NT-T12
მეხსიერება: 8000 მომხმარებელი
კორპუსი: მეტალი
 
 

  -имени-2.jpg

 

ბარათების  წამკითხველი კოდირებული დაშვებით NT-09
მეხსიერება: 1000 მომხმარებელი
 
 

 
 -имени-2.jpg

ბარათების  წამკითხველი  NT-120M
მეხსიერება: 8000 მომხმარებელი
დაცულობის რეიტინგი IP65
კორპუსი: მეტალი

 

  -имени-2.jpg

 

მაგნიტური ბარათების წამკითხველი NK-RF100
მეხსიერება: 15 000 მომხმარებელი

 

 

 -имени-2.jpg

 

სენსორული ბარათების  წამკითხველი კოდირებული დაშვებით NT-T16
მეხსიერება: 1000 მომხმარებელი
დაცულობის რეიტინგი IP65
კორპუსი: მეტალი

  -имени-2.jpg

 

მაგნიტური ბარათების წამკითხველი NK-RF100

 

 

 -имени-2.jpg