სახანძრო სამისამართო პანელი SIMPO
1 წრედით, გაფართოვება 2 წრედამდე.
მაქს. 250 დეტექტორი თითო წრედზე
TTE პროტოკოლი, პროგრამირდება, როგორც ღილაკებით, ასევე კომპიუტერიდან
Pros TE პროგრამით

logo teletek