სამისამართო კომბინირებული (ტემპერატურისა და ოპტიკური კვამლის) სახანძრო დეტექტორი SensoIRIS S130
TTE პროტოკოლის მხარდაჭერა
დიოდური ინდიკაცია 360°-იანი ხედვით
 
logo teletek

სამისამართო სახანძრო დეტექტორი SensoIRIS S130
TTE პროტოკოლის მხარდაჭერა
დიოდური ინდიკაცია 360°-იანი ხედვით  

logo teletek