2 ზონიანი არასამისამართო სახანძრო პანელი MAG2P
სირენის 2 გამოსასვლელი, 300mA თითოს
თითო ზონაზე 32 სახანძრო დეტექტორის მიერთების საშუალება
 

logo teletek

სახანძრო სამისამართო პანელი SIMPO
1 წრედით, გაფართოვება 2 წრედამდე.
მაქს. 250 დეტექტორი თითო წრედზე
TTE პროტოკოლი, პროგრამირდება, როგორც ღილაკებით, ასევე კომპიუტერიდან
Pros TE პროგრამით

logo teletek