საკონტროლო პანელი GSM/GPRS კომუნიკატორით
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 8,მაქს. გაფართოვება 76
32 უსადენო მოწყობილობების მიერთების საშ.

1234.jpg

GSM კონტროლერი შლაგბაუმებისთვის და კარებისთვის
შლაგბაუმების მართვა უფასო ზარით და სმს-ით
მომხმარებლების რაოდენობა 2000 
3 შესასვლელი, 2 გამოსასვლელი

1234.jpg

ეკონომიური GSM გადამცემი
ინფორმაციის გადაცემა სმს-ით ან ზარით
2 შესასვლელი, 1 გამოსასვლელი
ტემპერატურის კონტროლი

1234.jpg

GSM/GPRS გადამცემი
5 ნომერზე ინფორმაციის გადაცემა სმს-ით და ხმოვანი ზარით
5 შესასვლელი, 2 სარელეო გამოსავლელი

1234.jpg

მოძრაობის უსადენო დეტექტორი GSM/GPRS კომუნიკატორით
16 უსადენო მოძრაობის დეტექტორების მიერთების საშუალება
ინტეგრირებული აკუმულატორით

1234.jpg

საკონტროლო პანელი GSM/GPRS კომუნიკატორით
4 PGM გამოსასვლელების რაოდენობა, 44 მაქს. გაფართოვება
16 უსადენო მოწყობილობების მიერთების საშ.

1234.jpg

უნივერსალური GSM/GPRS,PSTN,LAN კომუნიკატორი
3 ზონების რაოდენობა
3 PGM გამოსასვლელი

 
 1234.jpg

 

საკონტროლო პანელი GSM/GPRS კომუნიკატორით
PGM გამოსასვლელების რაოდენობა 6,მაქს. გაფართოვება 76
32 უსადენო მოწყობილობების მიერთების საშ.

1234.jpg