მარტივი საინსტალაციოდ;
ელემენტების რაოდენობა 6;
თავსებადია უსაფრთხოების სიეტემებთან ELDES wireless;

1234.jpg

უსადენო LED კლავიატურა;
ელემენტების რაოდენობა 3;
თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან ELDES Wireless;

1234.jpg

უსადენო LED კლავიატურა;
ელემენტების რაოდენობა 3;
თავსებადია უსაფრთხოების სიეტემებთან ELDES wireless;

1234.jpg

სადენიანი (სესნორული) LCD კლავიატურა;
თავსებადია უსაფრთხოების სისტემებთან: ESIM264,ESIM364 ESIM384;
4 წვერა მიერთების სქემა;

1234.jpg

უსადენო მოწყობილობა;
უსაფრთხოების სისტემების მართვისათვის;
თავსებადია უსაფრთხოების სიტემებთან ELDES Wireless;

1234.jpg

სადენიანი LED კლავიატურა;
4 წვერა მიერთების სქემა;
თავსებადია უსაფრთხოების სიეტემებთან: ELDES  ESIM264 / ESIM364 / ESIM384;

1234.jpg